เทคโนโลยี

เพราะเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงทำให้คนในโลกนี้มีโอกาสเท่าเทียมกัน ต่างกันตรงที่ รู้กับไม่รู้

เรียนรู้ไปด้วยกัน

ปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว เพราะฉะนั้นเรา ต้องรู้จักเลือกใช้ให้ เหมาะสม และใช้มันให้คุ้มค่า

วิดีโอเรียนรู้ออนไลน์!

เว็บไซต์นี้เป็นการแสดงออกถึงความสนใจและรักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆของผู้จัดทำและต้องการให้คุณเรียนรู้วิธีการที่ดีกว่ากับการใช้เทคโนโลยีที่ปลายนิ้วของคุณ

หัวข้อที่เราสอนมีมากมาย ผ่านทางเว็บไซต์นี้ คุณสามารถเรียนรู้ด้วยต้วเองใน วิธีการใช้ Mac, PC, iPhone, iPad, Android ของคุณ และบริการอื่นๆ

Learn

แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนสำหรับเด็ก

Lifestyle

บุคคลทั่วไปที่ต้องการที่เพิ่มขีดความสามารถและ lifestyle

Business

เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กๆ ที่จะก้าวไปอีกระดับ จากการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในองกรณ์

Share

การที่เราได้แบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นยังเป็นการพัฒนาตัวเองในเวลาเดี่ยวกันและมีความสุข

IT We Serve Channelสื่อออนไลน์จะทำให้เราเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นได้ง่ายขึ้น YouTube ทำให้เราเข้าถึงผู้คนหลากหลายได้ทั่วโลก และยังเป็นห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก