วิธีแปลงไฟล์ภาพเป็นตัวอักษรด้วย Google Docs

OCR คือ Optical character recognition แปลว่า การรู้จำอักขระทางแสง เราได้ทดสอบ Google OCR Engine ซึ่งมีมาให้ ในระบบ

การตรวจสอบความปลอดภัย google account ซึ่ง Google ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของบัญชีเป็นอย­่างมาก ทั้งนี้ เพื่อปกป้องบัญชีของคุณ เรามาทำการตรวจสอบความปลอดภัยของบัญชี google ของเรากันครับ

ไปที่ https://security.google.com