06 February

วิธีแปลงไฟล์ภาพเป็นตัวอักษรด้วย Google Docs

วิธีแปลงไฟล์ภาพเป็นตัวอักษรด้วย Google Docs

OCR คือ Optical character recognition แปลว่า การรู้จำอักขระทางแสง เราได้ทดสอบ Google OCR Engine ซึ่งมีมาให้ ในระบบ

การนำเข้าไฟล์ของ Google Drive วิธีการก็คือเก็บไฟล์ในรูปแบบ .pdf หรือ ไฟล์รูป ไว้ในที่เก็บข้อมูลไฟล์เอกสารต่างๆ (Drive) ซึ่งเราทดสอบทั้งสองภาษาคืออังกฤษและไทย เครื่องมือนี้ใช้ในการแปลงตัวอักษรที่อยู่ในไฟล์ .pdf หรือ ไฟล์รูป ให้เป็นตัวพิมพ์อยู่ในรูปแบบของเอกสาร Google และสามารถส่งออกมาเป็นไฟล์ word หรือไฟล์อื่นๆให้เราแก้ไขได้นั่นเอง

Read 3735 times
Rate this item
(2 votes)

Media